Fransızca


Günümüzde dünyada, Fransızca Dili 50’den fazla ülkede yüz milyonlarca insan tarafından konuşulmaktadır. Fransızca, Hint-Avrupa dil ailesinin Romen dilleri kolunda bulunan, Kelt, Frank, Latince ve komşu ülke dillerinin asırlar boyunca kaynaşarak oluşturduğu bir dildir. Aynı dil ailesine bağlı oluşları ve pek çok kelimenin ortak olmasından dolayı Fransızca bilen kişi, İspanyolca ve İtalyancayı rahatlıkla öğrenebilir. Fransızca bilmek İngilizce eğitimi içinde avantaj yaratmaktadır. 

Güzel Sanatlar, Mimarlık, Sinema, Mutfak Kültürü, İnşaat Mühendisliği, Dans, Uluslararası İlişkiler, Moda, Linguistik (dilbilimi), Edebiyat, Tıp, Müzik, Felsefe, Bilim, Uzay/Hava Bilimleri, Telekomünikasyon ve Tiyatro alanlarında ilişkin kariyer hedefleri olanlar için Fransızca bilmek önemli bir avantajdır.

Kurumumuzda, Fransızca dilini tanıtmak ve öğretmek için farklı metotlar aynı anda uygulanmaktadır. Günlük hayattaki sahneleri canlandırmak ve şarkılar söylemek gibi birçok faaliyet sayesinde, çocuğumuz, önce özgürlüğünü ve sonra kendine güven duygusunu kazanmaktadır. 

Bu da çocukta dikkatini arttırma ile sonuçlanmaktadır. Karşılıklı bilgi alıp-verme şeklinde yapılan uygulamalarla, dersler interaktif olarak işlenmektedir.  Bütün bunlar, genç bireyin zekasını geliştirmekte ve hayatında başka bir yönelim açmaktadır. 

Fransızca dili sayesinde, çocuklar bir başka kültürü tanımaktadırlar. Hareket ve mimiklerle başlayan öğrenme, yerini zamanla cümlelere bırakmaktadır.  Sözcüklerle başlayıp cümle kurmayla devam eden sistematik bir öğrenme metodu takip edilmektedir.  Bu metotlar içinde, dokunmak, şarkı söylemek, dans etmek gibi birçok farklı araç uygulanmaktadır. Bunlar çocukların duyularını da geliştirmektedir. Bu iletişim ayrıca çocukları sosyal bir hayata hazırlamakta ve bütün bunlar hafıza ve kullanımını da güçlendirmektedir.

  • LinkedIn Sosyal Simge
  • Instagram
  • c-facebook

© 2015 Kavram Acıbadem Anaokulu - Tüm Hakları Saklıdır