Müzik Programı

Kurumumuzda uygulanan müzik derslerinde amacımız, işitsel algı becerileri artırmak, işitsel belleği üst seviyelere taşıyabilmek, orff enstrümanları sayesinde müziksel-ritmik zekanın desteklenmesini sağlamak, sesin doğru ve düzgün bir şekilde kullanılmasını sağlamak, şarkı söyleme becerilerini geliştirmek, müzik ve ritim yoluyla öğrenmeyi eğlenceli bir sürece dönüştürmektir. 

Orff-Schulwerk Yaklaşımı Nedir?
• Dans ve müzik insanın bedensel, ruhsal ve zihinsel gücünün elementer (iç güdüsel yetilerin dışa aktarımı)şeklinde dışavurumudur. Duyulan müziğe gerek dil gerek beden perküsyonlarını kullanarak gelişimlerini ortaya çıkmasını sağlayan bir yaklaşımdır.
 

Orff-Schulwerk Yaklaşımı Neden Önemlidir?Okul öncesi dönemden başlayarak çocukların doğuştan getirdiği yeteneklerini keşfederek içsel dünyalarındaki yaratıcılıklarını ortaya çıkarmayı sağlar.• Dil, dans ve hareket yetilerini geliştirir• Sosyal ortamda kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini sağlar• Yaratıcılıklarını ortaya koymayı destekler• Duyduğu melodiyi aynı zamanda beden koordinasyonuyla ritme dökmeyi öğrenir• Sosyal ortamda birbirini dinleyerek yeni oluşumlara katkıda bulunmasını sağlar.

  • LinkedIn Sosyal Simge
  • Instagram
  • c-facebook

© 2015 Kavram Acıbadem Anaokulu - Tüm Hakları Saklıdır