Önümüzdeki 30 yıl içinde, bugün yaptığımız mesleklerin birçoğu yapay zekâ tarafından yapılıyor olacak ve günümüz mesleklerinin çoğu artık olmayacak. Bu günün çocuklarını geleceğe hazırlarken, insanoğlunun gelecekte daha çok yaratıcılık ve analitik düşünce gerektiren işler yapacağını bilerek bir vizyon oluşturduk. Ve Robotik ve Kodlama programı doğdu.

Robotik ve Kodlama programının temelini oluşturan kodlama aslında bir algoritma mantığı eğitimidir. Teknik tarafından ziyade, mantık tarafının önemi büyüktür. Gelecekte teknolojiyi, yaşamın ve öğrenmenin her alanında aktif olarak kullanarak, yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefledik. Amaç, bilimsel çalışmalarda sadece klasik bilgiyi öğrenen değil, düşünerek teori üreten, araştıran ve çözüm bulmak için uygun bilgiyi kullanabilen bireyler yetiştirmektir.

Robotik ve Kodlama programı yalnızca teknolojinin mantığı ve nasıl kullanılacağını değil aynı zamanda, çocukların, teknoloji bağımlılığından uzaklaşmasını sağlamayı da amaçlar.

Robotik ve Kodlama programı ile hedeflenen bazı kazanımlar;

·              3 boyutlu düşünme, şekil ve uzay algısının gelişimini sağlamak.

·              Hayal gücü (imajinasyon) ve ince motor becerilerinin gelişimini sağlamak.

·              Becerilerin gelişimiyle beraber, üretme ve buluş yapma duygularının pekiştirilmesini sağlamak.

·              “Ben bir ürün ortaya koyabiliyorum” özgüveni ve heyecanını kazandırarak yeteneklerinin farkına varmasını sağlamak.

·              Bireylerin, yetenek ve gelişimine uygun ürünler oluşturmasına fırsat vererek, kendi yaş grubundan daha ileri düzeyde kazanımlar sağlamak.

Robotik ve kodlama

2. Başlık

  • LinkedIn Sosyal Simge
  • Instagram
  • c-facebook

© 2015 Kavram Acıbadem Anaokulu - Tüm Hakları Saklıdır