Yaratıcı Drama 


Yaratıcılık sanatın merkezinde yer alır. Yaratıcılık yeniliğe, yoruma, araştırmaya, analize ve transfere olanak sağlar. Sanat yoluyla öğrenmek öz-güveni ve yaratıcılığın gelişimini olumlu yönde etkiler ki; bunlar öğrenimin tüm boyutlarına taşınması gereken özelliklerdir. Hayal gücüne değer vermek ve özgün düşünceyi kutlamak inisiyatif kullanma yeteneğini ve yaşam boyu öğrenme sevgisini geliştirir.

Sanat yoluyla öğrenmek öğrenci profiliyle güçlü bağlantılar sağlar. Erken yaştan itibaren öğrenciler gerçek bir ilgi geliştirme, çalışmaları üzerinde dikkatle düşünme, öz-eleştiri yapma ve dönüşümlü düşünme olanağı bulurlar. Yaratıcı çalışmaları hakkında iletişim kurmaları ve anlayışlarını öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla ve velileriyle paylaşmaları için fırsatlar verilir.

Öğrenciler sorumlu tutumlar geliştirmeye; ve dünyada ve dünyaya bir değişiklik getirmek için sanat yoluyla eyleme geçmenin uygun yollarını bulmaya yüreklendirilir. Uygun eylemler çeşitli şekillerde sunmayı, sergilemeyi, iletişim kurmayı ve paylaşmayı içerebilir.


 

Yaratıcı Drama ve Yaratıcı Okumanın  Kazanımları :

*dil gelişimi

*grup yolu ile sosyalleşme

*hareket-koordinasyon

*dikkat ve konsantrasyon

*yaratıcılık ve doğaçlama

*tiyatral yetenekleri geliştirme

*sunum ve kendini etkin bir şekilde ifade etme

*empati

*eleştirel düşünme

*motivasyon ve eğlence

*estetik beğeni ve kültürel değerleri öğrenme

  • LinkedIn Sosyal Simge
  • Instagram
  • c-facebook

© 2015 Kavram Acıbadem Anaokulu - Tüm Hakları Saklıdır